Проучване удовлетвореността на корпоративните клиенти


Здравейте, във връзка с проучване на удовлетвореността на нашите корпоративни клиенти Ви молим да отделите 2-3 мин.,  за да отговорите на нашите въпроси.

Имали ли сте някакви проблеми в процеса на газифициране?
Не
Да

До каква степен сте удовлетворени от качеството на обслужване на Овергаз Мрежи?

За да отговорите на следващите въпроси, моля използвайте скалата от 2 до 6, където 2 е "Изобщо не съм удовлетворен/а", а 6 е "Много съм удовлетворен/а":

  2 (Изобщо не съм удовлетворен/а) 3 4 5 6 (Много съм удовлетворен/а)
Моля, изберете:
2 (Изобщо не съм удовлетворен/а)
3
4
5
6 (Много съм удовлетворен/а)
Моля посочете, до колко сте удовлетворени от услугата „Снабдяване с природен газ“?
  2 (Изобщо не съм удовлетворен/а) 3 4 5 6 (Много съм удовлетворен/а)
Моля, изберете:
2 (Изобщо не съм удовлетворен/а)
3
4
5
6 (Много съм удовлетворен/а)
До каква степен сте удовлетворени от качеството на природния газ?
  2 (Изобщо не съм удовлетворен/а) 3 4 5 6 (Много съм удовлетворен/а)
Моля, изберете:
2 (Изобщо не съм удовлетворен/а)
3
4
5
6 (Много съм удовлетворен/а)
Каква би била Вашата цялостна оценка за Овергаз Мрежи?
  2 (Изобщо не съм удовлетворен/а) 3 4 5 6 (Много съм удовлетворен/а)
Моля, изберете:
2 (Изобщо не съм удовлетворен/а)
3
4
5
6 (Много съм удовлетворен/а)
Имате ли някакви проблеми свързани с услугата „газификация“ или обслужването на Овергаз? Ако да, моля опишете ги подробно.

Имате ли препоръка, която бихте желали да отправите към Овергаз?